21.2.2018
eu-skladi.si
SRC Infonet skupaj s Pinno d.o.o. razvija informacijsko platformo za digitalno izmenjavo zdravstvenih dokumentov

Podjetje Pinna d.o.o ponosno objavlja, da je 20. 2. 2018 skupaj s poslovodečim konzorcijskim partnerjem firmo SRC Infonet d.o.o. uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

SRC Infonet d.o.o.je na razpis prijavil razvojno-raziskovalni projekt »Med-di-Skop« s področja Pametnih mest in skupnosti, pri katerem bo kot partner sodelovalo tudi naše podjetje. Projekt bo trajal 24 mesecev, njegov glavni rezultat pa bo razvoj tehnološko varne informacijske platforme za digitalno izmenjavo zdravstvenih dokumentov. Vrednost sofinanciranja projekta je 492.395,92 evrov.

''Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.''

© Pinna d.o.o. T